قرار مشاوره خصوصی خود را از اینجا رزرو کنید.

چه کسانی به مشاوره نیاز دارند؟

 • کسانی که ایده برای حل مسائل نداشته باشند.
 • کسانی که درباره موضوعی اطلاعات نداشته باشند یا اطلاعات‌شان کافی نباشد.
 • هزینه مشاوره در ازای 1 ساعت جلسه 2,000,000 تومان است.
 • پرداخت آنلاین مشاوره

چه کسانی به کوچینگ نیاز دارند؟

 • کسانی که ایرادات کارشان را نمی‌دانند.
 • کسانی که به دنبال بهبود وضعیت کسب و کارشان هستند.
 • هزینه کوچینگ در ازای 4 جلسه 1 ساعته 6,000,000 تومان است و طی یک هفته انجام می‌شود.
 • پرداخت آنلاین کوچینگ

چه کسانی به منتورینگ نیاز دارند؟

 • کسانی که تصمیم به راه‌اندازی کار جدید دارند.
 • کسانی که به دنبال توسعه و رشد فردی هستند.
 • هزینه منتورینگ در ازای 6 جلسه 2 ساعته 12,000,000 تومان است و طی 3 ماه انجام می‌شود.
 • پرداخت آنلاین منتورینگ