فائزه صالحی

فائزه صالحی هستم. دانشجوی دوره حضوری آکادمی پونک

چی شد مینی دوره‌ی سئو را انتخاب کردید؟

تا حدودی با سئو آشنا بودم اما دلم می‌خواست در موردش بیشتر بدانم و با توجه به توانایی‌هایی که داشتم، حس کردم باید در این دوره شرکت کنم.

مینی دوره‌ی سئو را چطور ارزیابی می‌کنید؟

به نظرم کیفیت آموزش‌ها خیلی خوب بود چون استاد همیشه با خوش‌رویی سوالات ما رو جوابگو بودند و صادقانه چیزی که باید یاد می‌گرفتیم را یادمان دادند.

چه دستاوردی از مینی دوره‌ی سئو بدست آوردید؟

در این دوره یاد گرفتم چطوری با فتوشاپ کار کنم و اینکه چگونه یک مقاله‌ی سئو شده با لینک سازی داخلی را انجام دهم.

فضای آکادمی پونک را چطور دیدید؟

فضای آکادمی بسیار دوستانه بود که هم می‌توانستیم با مدیریت مجموعه تبادل نظر داشته باشیم و هم اینکه با دانشجویان، کار گروهی انجام دهیم.